Dział Karny
Dział Karny zajmuje się obroną w sprawach karnych oraz tzw. audytami prawnokarnymi. Ta ostatnia usługa polega na wszechstronnej analizie struktury oraz procesów decyzyjnych w spółkach prawa handlowego, która pozwala zdiagnozować zagrożenia mogące skutkować stratami dla przedsiębiorstwa albo mogące prowadzić do przypisania odpowiedzialności karnej managerom firmy.

Reprezentujemy także pokrzywdzonych, którzy występują w postępowaniu karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub powoda cywilnego, w tym i podmiotów zbiorowych.

Dział Cywilny
Dział Cywilny zajmuje się reprezentacją stron w postępowaniach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych oraz w postępowaniach gospodarczych. Nadto nasi prawnicy podejmują się także przygotowywania projektów umów z zakresu prawa cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych, rejestracji spółek handlowych prawa handlowego i negocjacji kontraktów handlowych. Elementem działalności Działu Cywilnego są także czynności z zakresu szeroko rozumianego postępowania egzekucyjnego.

W zakres usług Działu Cywilnego wchodzi także stała obsługa podmiotów gospodarczych.

Dział Prawa Autorskiego
Dział Prawa Autorskiego zajmuje się stały doradztwem, jak i rozwiązywaniem doraźnych problemów, sporządzaniem opinii prawnych, analiz, pism procesowych, prowadzeniem negocjacji i reprezentowaniem przez Sądami i organami administracji publicznej w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa autorskiego.